Polecamy

Olejek z drzewa herbacianego - poznaj jego właściwości

Dlaczego warto zdecydować się na suplementację magnezu? Jaki...

Sport

Divemaster PADI

Divemaster jest pierwszym zawodowym stopniem nurkowym, a osoby posiadające ten tytuł są największą grupą w strukturach zawodowych. Divemaster może nurkować maksymalnie na głębokość 40 metrów. Oprócz tego może nadzorować i prowadzić samodzielne nurkowania dla płetwonurków z certyfikatem w warunkach porównywalnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego. Divemaster może także asystować aktywnemu instruktorowi SDI podczas kursów podobnych do umiejętności posiadanych przez danego Lidera Nurkowego. Divemaster ma też prawo przystąpić do kursu instruktorskiego.

Zapoznaj się z ofertą szkoleniową: https://pozahoryzontem.pl/services/kurs-profesjonalny-divemaster-padi/

Divemaster PADI ma uprawnienia na:

 • samodzielne kierowanie studentami kursu Open Water Drive podczas wycieczki w ramach nurkowań szkoleniowych od numeru 2 do numeru 5,
 • współtowarzyszenie studentom Open Water Drive przy pośredniej kontroli Instruktora PADI,
 • przeprowadzanie jakichkolwiek kolejnych nurkowań dla studentów Introductory (Resort) Scuba, przy stosunku 2:1 (kiedy pierwsze nurkowanie zostało zaliczone z oceną zadowalającą przez Instruktora PADI), dopóki jesteś ubezpieczony,
 • przeprowadzanie nurkowań w ramach PADI Discover Local Diving,
 • współtowarzyszenie kursantom w trakcie nurkowań Advanced Open Water oraz nurkowań szkoleniowych Speciality (wszystkie szkolenia i oceny w ramach tych nurkowań muszą być kierowane osobiście przez Instruktora PADI), 
 • ogólne nadzorowanie szkoleń oraz zajęć uznawanych jako pozaszkoleniowe,
 • pomoc Instruktorowi PADI posiadającemu uprawnienia nauczycielskie w szkoleniu płetwonurków na wodzie otwartej,
 • pomoc instruktorowi PADI posiadającemu uprawnienia nauczycielskie w szkoleniu płetwonurków na wodzie zamkniętej,
 • samodzielne prowadzenie kursu i certyfikacji PADI Skin Drivers.

Przebieg kursu na divemastera

Kurs złożony jest z 3 części:

 • teoretycznej,
 • praktycznej,
 • stażowej.

W ramach części pierwszej odbywa się nauczanie, które oparte jest na lekturze Divemaster Manual, Podręcznika Nurkowania Rekreacyjnego, a także słuchaniu wykładów. Część druga, czyli praktyczna ma miejsce na wodach otwartych oraz zamkniętych, na których odbywają się ćwiczenia z prowadzenia grupy pod wodą, mapowania dna, panowania nad sytuacjami awaryjnymi oraz prowadzenia kursów. Ostatnia część kursu przeprowadzana jest po zakończeniu etapu teoretycznego i praktycznego, w ramach której wykonuje się obowiązki i zadania divemastera pod nadzorem instruktora.

Wymagania na kurs divemastera

Osoba chcą przystąpić do kursu divemastera powinna:

 • posiadać certyfikat Advanced Open Water Diver,
 • posiadać certyfikat Ratownika Nurkowego - PADI Rescue Diver,
 • mieć ukończone 60 nurkowań w log booku (40 w momencie przystąpienia do kursu),
 • mieć ukończone 18 lat w momencie przystąpienia do kursu,
 • mieć brak jakichkolwiek przeciwwskazań zdrowotnych i kondycyjnych.

Oprócz wyżej wymienionych, divemaster powinien także posiadać kompletny sprzęt nurkowy:

 • płetwy, maskę oraz fajkę,
 • butlę z automatem,
 • kamizelkę ratunkowo-wypornościową,
 • alternatywne źródło powietrza,
 • manometr,
 • system balastowy,
 • skafander nurkowy,
 • czasomierz, głębokościomierz, kompas,
 • nóż,
 • akcesorium sygnalizujące ewentualną awarię, np, gwizdek.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Zobacz

Barwa szybki w goglach narciarskich – co...

  Gogle narciarskie są jednym z ważniejszych elementów ekwipunku na stoku...